Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door de Stichting Unfair Amsterdam. Doorheen de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar de Stichting Unfair Amsterdam. De Stichting Unfair Amsterdam biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen zoals hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen die hierin zijn vermeld en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers zijn, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van content.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of een deel van de site te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, hebt u geen toestemming om de website te openen of onze diensten te gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en ons uw toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag u, bij het gebruik van de Service, enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden leidt onmiddellijk tot beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan inhouden; en (b) aanpassingen kan ondergaan om te voldoen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service,

het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak en zullen de Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of ruil volgens ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van onze producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Enige aanbieding voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

Artikel 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het opgegeven e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details, raadpleeg ons Retourbeleid.

SECTION 7 – OPTIONELE WERKHELAAS

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop wij noch toezicht houden, noch enige controle of inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools verstrekken “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, voorstelling of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante derde partij(en).

In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTION 8 – LINKS VAN DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materialen bevatten van derden.

Links naar derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTION 9 – GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, online, per e-mail, per post, of op andere wijze (gezamenlijk ‘commentaar’), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, commentaar dat u aan ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud monitoren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen inbreuk zal maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zal bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op de werking van de Service of enige gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enig commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van uw commentaar. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig commentaar dat door u of een derde wordt geplaatst.

SECTION 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacy Beleid hier.

SECTION 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kunnen er op onze site of in de Service informatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden beschouwd als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTION 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen of deel te nemen aan enige onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om gender, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap te intimideren, beledigen, mishandelen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren of discrimineren; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten schadelijke code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, farmen, voorwendsel, spideren, crawlen of schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor schending van een van de verboden gebruiken.

SECTION 13 – DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij waarborgen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verklaard) geleverd ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige voorstelling, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garant

 

ies of voorwaarden van verkoopbaarheid, deugdelijke kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Stichting Unfair Amsterdam, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde omzet, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gebracht van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximale bedrag dat wettelijk is toegestaan.

SECTION 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in om Stichting Unfair Amsterdam en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling desondanks afdwingbaar voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden; een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTION 16 – BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien naar ons eigen oordeel blijkt dat u niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij ook deze overeenkomst te allen tijde beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten ontzeggen (of een deel daarvan).

SECTION 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele door ons op deze site geplaatste beleidsregels of bedrijfsregels met betrekking tot de Service vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en komen in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller ervan.

SECTION 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van WG-plein 13, 1054RA in Amsterdam, Nederland.

SECTION 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt te allen tijde de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden raadplegen op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTION 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via office@unfairamsterdam.nl.

Want to make an offer?

You can do it here!

  I want to place a bid on work number

  Bid euro

  Name

  Email

  Akkoord met voorwaarden.

  Functionele cookies

  Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies, bijvoorbeeld om de cookie-instellingen te onthouden.